Další ročník je v nedohlednu, ale zatím:

Spolek Festmuzika

jsme založili, abychom pomohli mladým kapelám a muzikantům v cestě na pódia. Abychom jim pomohli získat prostředky a podporu pro pronájem prostor, pořádání akcí a nákup vybavení.

Spolek Festmuzika z.s. je platformou pro sdílení zkušeností mezi ostřílenými matadory hudební scény a jejich mladými následovníky. Umožňuje získávat dotace a sponzorské dary pro hudební akce, na cestovné na hudební soutěže a workshopy a další využití spojené se získáváním zkušeností s živým hraním, či skládáním hudby.

Na provoz spolku Festmuzika z.s. můžete přispět zasláním libovolné částky na účet č. 289695527/0300. Dárce, kteří chtějí uplatnit odečet ze základu daně z příjmu prosíme, aby nás předem kontaktovali.

Ze stanov spolku Festmuzika z.s.:

Charakter spolku

Spolek Festmuzika je dobrovolná, nevládní, nezisková, nezávislá organizace sdružující členy na základě společného zájmu formulovaného v čl. 3 těchto stanov a a založená v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., v platném znění, se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění a se zákonem č. 304/2013 Sb., v platném znění.

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

Vytváření příležitostí pro aktivní využití volného času mládeže a podpora talentovaných mladých hudebníků.

Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:

  • Pořádání festivalu Mladá krev
  • Pořádání akce Hudební večer v Jevíčku
  • Podpora hudebních akcí s účastí mladých muzikantů a kapel
  • Získávání finančních prostředků pro spolkovou činnost prostřednictvím sponzorských darů a příspěvků.

Další informace o spolku naleznete zde: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1057467&typ=PLATNY&sp=H4sIAAAAAAAAAIXQywrCMBAF0H8JLn1046Y7KYJuqqAIIiJjO4U0rzJJiq303%252B1GHERwNWTuuTDk%250D%250AKSwYLPdA4whIXqSXp1DYiVQ0aerj3cggpqIFHXHcPcQwfefzBWHtA0k1mzDChIUeWxZV6IOJvVTA%250D%250AkCzc73blyACLfOM0KgbGt%252BvHzYcsk4TloWs2GkuwkpFslx9X2%252FzAXI12ryFYZOx0WGeb%252FMxUDObm%250D%250AXaQCv25Sru3ePzEvelYhrJAI9L%252FCdXgB3nVSFogBAAA%253D%250D%250A