Další ročník je v nedohlednu, ale zatím:

Základní informace pro sponzory

Sponzor – právnická osoba, je oprávněn podle § 20 ods. 8, zákona o daních z příjmů, odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého právnické osobě (Festmuzika z.s.) se sídlem na území ČR, na provoz spolku, pokud úhrnná hodnota bezúplatného plnění ve zdaňovacím období činí alespoň 2000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.

Sponzor – fyzická osoba, je oprávněn podle § 15 ods. 1, zákona o daních z příjmů, odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého právnické osobě (Festmuzika z.s.) se sídlem na území ČR, na provoz spolku, pokud úhrnná hodnota bezúplatného plnění ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně, a nebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.